• 0930 5555 920
 • 03191010801
 • اصفهان، بین چهاراه پنج رمضان و وفایی،پاساژ قائم، سامانه پیامکی رایکا

پنل اس ام اس با پایین ترین تعرفه در کشور.

بهترین پنل اس ام اس همراه بابانک شماره به روز کل کشور ، اپلیکیشن،خطوط،خدماتی و سیمکارت جهت ارسال به بلک لیست سیاه

پنل پیامکی رایکا اس ام اس، شیوه­ای نوین و مدرن و کاملا تضمینی برای جذب مشتری و دسترسی به بازار هدف در سریع­ترین زمان ممکن و بدون اختلال است که با تعرفه ­های پیامکی بسیار مقرون به صرفه و رقابتی یکی از عالی­ ترین گزینه­ ها برای شما محسوب می­شود. با انتخاب و خرید پنل پیامکی رایکا اس ام اس، تنها چند دقیقه با موفقیت و رونق کسب و کار خود فاصله دارید.

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی برای مناطق مختلف شهر

 • سه شنبه 2 آذر 1400
 • 12:42

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی

سامانه پیامکی رایکا - ارسال پیامک - سامانه پیامکی - کدپستی استان خراسان رضوی

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید پیام های مورد نظر خود را برای افرادی که مایل هستید، ارسال کنید. سامانه پیامکی رایکا با داشتن ویژگی به کار بردن کد پستی به منظور ارسال پیامک برای ساکنین یک منطقه، کار شما را در فرستادن پیامک بسیار راحت تر از قبل کرده است.

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید پیام های مورد نظر خود را برای افرادی که مایل هستید، ارسال کنید. سامانه پیامکی رایکا با داشتن ویژگی به کار بردن کد پستی به منظور ارسال پیامک برای ساکنین یک منطقه، کار شما را در فرستادن پیامک بسیار راحت تر از قبل کرده است. تنها کافی است وارد بخش ارسال کد پستی که در سامانه پیامکی قرار داده شده است شوید و مثلاً با استفاده از کدپستی استان خراسان رضوی، روند ارسال مطالب مورد نظر خود را در قالب پیامک انجام دهید.

کدپستی مناطق مشهد برای پنل اس ام اس

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی برای مناطق مختلف شهر

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی برای بخش های مختلف شهر کدام است؟

کد پستی مشهد برای پنل پیامکی در خیابان ها، کوچه ها و محله های این شهر مقدس عبارت هستند از:

· خیابان سعدی: کد پستی 91336

· خیابان سراب: کد پستی 91337

· خیابان شيرازی، کوچه مخابرات: کد پستی 91346

· خيابان امام رضا (ع): کد پستی 91656

· خیابان امام رضا (ع): کد پستی 91666

· بازار رضا، خيابان امام رضا (ع): کد پستی 91667

· خیابان امام رضا (ع)، بازار بزرگ: کد پستی 91349

· کوي امام رضا (ع)، خيابان فضل بن شاذان: کد پستی 91778· بازار سرشور: کد پستی 91357

· کوچه چهنو: کد پستی 91358

· کوچه فروغ: کد پستی 91359

· خیابان دانش، کامياب: کد پستی 91366

· خیابان پيشاهنگ: کد پستی 91367

· خيابان امام خميني: کد پستی 91369

· ترمينال، خيابان امام خميني (ره): کد پستی 91748

· خیابان جهانياني: کد پستی 91376

· خيابان پاسداران: کد پستی 91377

· خيابان رازی غربی، چمران: کد پستی 91378

· خيابان انقلاب اسلامی، ابن سينا: کد پستی 91379

· خيابان ابن سينا: کد پستی 91836

· خيابان دانشگاه: کد پستی 91388

· خيابان دانشگاه، کوچه غفوريان: کد پستی 91396

· خيابان سنایی، قنادي: کد پستی 91397

· خيابان طاهری، خيابان سنايی: کد پستی 91398

· خيابان مطهری شمالي، خيابان طاهری: کدپستی 91399

· کوچه بهار، خيابان شيرازی: کدپستی 91436

· خيابان آزادی، کوچه تکيه علي اکبری ها: کد پستی 91437

· خيابان آزادی، شهرک سيمان، شهرک طالقانی، باغو، شهرک آزادی، کال نخودک: کد پستی 91499

· شهرک طالقانی، وزارت سپاه، خيابان فضل بن شاذان: کد پستی 91769

· کوچه نوغان، خيابان طبرسی: کد پستی 91438

· خيابان طبرسی، علي مردانی: کد پستی 91556

· خيابان طبرسی، پل ابوريحان: کد پستی 91557

· خيابان طبرسی، خيابان علي مردانی: کد پستی 91558

· خيابان طبرسی، خيابان مفتح: کد پستی 91559

· خيابان طبرسی، خيابان ميثم: کد پستی 91566

· خيابان طبرسی، خيابان ميثم: کد پستی 91567

· خيابان ميثم، تلگرد، خيابان دريا: کد پستی 91577

· تلگرد، خيابان دريا: کد پستی 91576

· خيابان هاشمی نژاد: کد پستی 91459

· خيابان خواجه ربيع: کد پستی 91458

· ريل راه آهن: کد پستی 91689· ريل راه آهن، خيابان محبوبه: کد پستی 91538

· ريل راه اهن، حسين آباد کرمانی ها: کد پستی 91586

· بلوار راه آهن، خيابان ابوطالب، سيلو: کد پستی 91466

· خيابان ابوطالب، 20 متری: کد پستی 91476

· خيابان صدوقی، سيلو: کد پستی 91467

· خيابان صدوقی، خير آباد: کد پستی 91469

· خيابان شهيد استيکی، خيابان 20 متری: کد پستی 91478

· 20 متری آزادی، خيابان مولوی: کد پستی 91879

· کارمندان، 20 متری: کد پستی 91536

· خيابان مسلم، خيابان گاز: کد پستی 91479

· خيابان گاز، خيابان رسالت: کد پستی 91486

· خيابان رسالت، مسلم 5: کد پستی 91487

· خيابان رسالت، مسلم 11: کد پستی 91488

· خیابان رسالت: کد پستی 91587

· خيابان رسالت، خيابان فتاح، خيابان شهيد دوستی: کد پستی 91489

· خيابان شهيد محب، جاده سيمان: کد پستی 91491

· بزرگراه فجر، کوي بلال: کد پستی 91496

· ميدان بار، خيابان قربانی، خيابان چهارده معصوم: کد پستی 91497

· خيابان شهيد محبی، کوي فاطميه: کد پستی 91498

· کوی اروميه، بلوار وحدت: کد پستی 91539

· بلوار وحدت: کد پستی 91549

· کوچه سياه آب، خيابان صفوی: کد پستی 91547

· کوچه عصارزاده: کد پستی 91548

· گلشهر، 12 متری روح آباد: کد پستی 91561

· خيابان طا لقانی، جاده گلشهر: کد پستی 91569

· جاده ابلق، پنج تن، گلشهر، خيابان نيزه: کد پستی 91571

· بلوار صد متری، خيابان پنج تن، خيابان دريای دوم: کد پستی 91578

· خيابان بعثت، گلشور، خيابان عدالت: کد پستی 91579

· محله التيمور: کد پستی 91581

· خيابان شهيد طرقی، بلوار صد متری (فجر): کد پستی 91588

· خيابان حسين آباد: کد پستی 91589

· قلعه خيابان شمالی: کد پستی 91591


· کوي مهرآباد: کد پستی 91596

· خيابان بازه شيخ، سيل کال: کد پستی 91597

· قلعه ساختمان، رجايی، خيابان کنه بيست، خيابان ابومسلم: کد پستی 91598

· ترمينال، خيابان منتظری، خيابان حافظ: کد پستی 91636

· خيابان سيدی، خيابان بهشتی: کد پستی 91638

· خيابان مهدی قائمی (المهدی)، خيابان 45 متری، خيابان بهشتی: کد پستی 91637

· خيابان بهشتی: کد پستی 91758

· بزرگراه موسوی کلانتری، شهرک انقلاب، شهرک ابوذر (مسير فشار قوی): کد پستی 91639

· خيابان جهان آرا، بزرگراه موسوی کلانتری: کد پستی 91756

· ترمينال، خيابان رضا: کد پستی 91646

· ترمينال، خيابان پروين اعتصامی: کد پستی 91649

· ترمينال، خيابان دهلاويه: کد پستی 91738

· محله طرق (جاده به طرف فريمان) : کد پستی 91651

· خیابان حافظ: کد پستی 91657

· بلوار فرودگاه، پادگان نيروي هوايی: کد پستی 91659

· خيابان شهيد صدر، خيابان 17 شهريور: کد پستی 91669

· پل مصلی: کد پستی 91676

· شهيد شيرودی، خيابان بني هاشم: کد پستی 91678

· کوچه صدوقی، محله چهنو، شهريور: کد پستی 91679

· خيابان عدل خمينی، خيابان رجایی، قلعه ساختمان: کد پستی 91698

· خيابان کشاورز، خيابان عدل خمينی: کد پستی 91681

· شهرک شهيد بهشتی، کوی آقا مصطفی: کد پستی 91686

· خيابان محمد آباد: کد پستی 91687

· خيابان کارمندان دوم: کد پستی 91688

· قلعه خيابان جنوبی: کد پستی 91691

· ميدان بار رضوی، جاده سرخس: کد پستی 91696

· کوی اميرآباد، ميدان بار رضوی: کد پستی 91697

· اداره کل پست، خيابان بستان: کد پستی 91736

· خيابان بستان: کد پستی 91737

· خيابان کوهسنگی: کد پستی 91746

بهشتی 53، کوهسنگی: کد پستی 91759· لشگر 77، خيابان بيژن بردباری، خيابان سرباز نامجو: کد پستی 91749

· خيابان رودکی، بلوار زکريا: کد پستی 91757

· خيابان احمد آباد، خيابان شهيد فلاحی: کد پستی 91766

· خيابان طالقانی: کد پستی 91767

· خيابان ابوذر غفاری: کد پستی 91768

· بلوار صدا و سيما، اراضی نجفی: کد پستی 91771

· لويزان: کد پستی 91773

· میدان فلسطين، باغ و موزه ملک آباد، شهرک نوفل، بلوار منتظری: کد پستی 91776

· رضا شهر، خيابان پيروزی، شهرک صداوسيما، ميدان جمهوری اسلامی: کد پستی 91777

· دانشگاه فردوسی، بلوار شهيد باهنر، جاده کوکا کولا (کوثر) : کد پستی 91779

· چهار چشمه، شهرک نيرو هوايی: کد پستی 91781

· هاشميه، بلوار وکيل آباد، سامانيه، خيابان هنرستان: کد پستی 91786

· بلوار وکيل آباد، پامچال، شهرک بهداشت محيط: کد پستی 91796

· بلوار آب برق، شهرک بهاره: کد پستی 91787

· شهرک مرواريد: کد پستی 91788

· نه دره، بلوار شهرستانی، شهرک پيام: کد پستی 91789

· خيابان خيام، ويلا: کد پستی 91793

· شهرک ناسيونال، بلوار فردوسی: کد پستی 91797

· خيابان 38 متری، آپارتمان های مسکن: کد پستی 91798

· شهرک نور، آپارتمان های مسکن: کد پستی 91799

· خيابان قائم: کد پستی 91837

· خيابان سناباد، خيابان سلمان فارسی، خيابان راهنمايی، خيابان کلاهدوز: کد پستی 91838

· خيابان فلسطين، خيابان راهنمايی: کد پستی 91856

· خيابان صاحب الزمان (عج): کد پستی 91839

· خيابان کاشف، خيابان معتمدزاده: کد پستی 91846

· خيابان معتمدزاده: کد پستی 91847

· شهرک اتوبوسرانی، کال وکيل آباد، بلوار هاشمی: کد پستی 91841
· خيابان شاداب، میدان فردوسی: کد پستی 91848

· میدان فردوسی، بلوار شاهد: کد پستی 91859

· جاده قديم، پليس راه، بلوار شاهد: کد پستی 91871

· پل کلاهدوز، بلوار شهيد قرنی، بلوار صد متری صادقی: کد پستی 91849

· بلوار شهيد اشرفی اصفهانی (بلوار ملک آباد): کد پستی 91857

· بلوار خيام، بلوار شهيد دستغيب: کد پستی 91858

· بهار 9، بلوار خيام: کد پستی 91877

· بلوار شهرک لشگر، بلوار فلاحی 38: کد پستی 91861

· بلوار سجاد: کد پستی 91866

· خيابان جامی: کد پستی 91867

· خيابان جامی، خيابان پويا: کد پستی 91868

· خيابان بزرگمهر: کد پستی 91869

· بلوار سيد جمال الدين اسدآبادی: کد پستی 91876

· خیابان بهار، فردوسی: کد پستی 91878

· شهرک هاشمی نژاد، خيابان امامت 56: کد پستی 91881

· زيبا شهر، بلوار امامت: کد پستی 91886


کدپستی اصفهان برای پنل اس ام اس اینجا کلیک کنید

منبع: رایکا اس ام اس

 • بازدید : 3541
 • امتیاز : 3
 • نظر شما :
 • نام:
 • ایمیل:
 • وب سایت:
 • متن:
 • کد امنیتی: ریست تصویر
ساخت وبلاگ تالار اسپیس فریم اجاره اسپیس خرید آنتی ویروس نمای چوبی ترموود فنلاندی روف گاردن باغ تالار عروسی فلاورباکس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]